Tanenčý odbor ponúka štúdium pestrej palety tanečných štýlov – hlavne tanečnú prípravu, klasický tanec, ale aj základy gymnastiky či moderný tanec. Rozšírené možnosti iných druhov tanca (hip-hop, contemporary, spoločenské tance a iné) majú žiaci v našom elokovanom pracovisku v House of dance na akademickej ulici.