Literárno-dramatický odbor je orientovaný na komplexnú dramatickú tvorivosť, ktorá v sebe zahŕňa dramatické činnosti, techniku pohybu, prednesu, reči, improvizáciu, prácu s rekvizitou a bábkou, hlasového a hudobno-rytmického prejavu. Žiaci sa podieľajú na výbere námetov, ich spracovaní, tvorbe scénografie a dramaturgie, obohacujú svoje štúdium o vlastnú tvorbu, či režisérsku prácu.

Srdečne vás pozývame na inscenáciu Daddy Freud, ktorú odohráme v rámci sprievodného programu medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
dňa 26.9.2023 o 21.30 v Synagóge v Nitre
súbor B+S
hrajú: Samuel Soyal, Bruno Baláž
réžia: Marica Šišková
Slovo o inscenácii:
Inscenácia spracováva tému hľadania si svojho miesta mladého človeka v prítomnosti v ktorej žije. Protagonisti vstupujú do autentických (niekedy absurdných, niekedy priveľmi konkrétnych) dialógov, v ktorých odhaľujú situácie z detstva, z minulosti a zároveň sa pokúšajú jeden druhému porozumieť a tým porozumieť hlavne sebe.

Slovo o súbore:
Bruno a Samo.
Chodili 9 rokov do jednej triedy.
Dosť sa kamarátili a rozprávali…o drakoch, legu, policajtoch a tak…
Potom chodili do jedného divadelného súboru.
Potom už nechodili do jedného súboru a prestali sa rozprávať.
Potom sa prestali kamarátiť.
Potom sa všeličo zmenilo.
Teraz je spoločná inscenácia

s inscenáciu sme získali na celoslovenskej súťaži v kategórii Divadlo mladých FEDIM 2023 v Tisovci 1.miesto
na Scénickej Žatve 2023 v Martine sme získali Cenu za dramaturgiu
na medzinárodnom festivale KALEJDOSKOP v Gardzieniciach v Poľsku sme získali Hlavnú cenu festivalu – Zlatý Kalejdoskop
po Divadelnej Nitre nás ešte čaká účinkovanie na medzinárodnom festivale FERMENT v Nowej Soli v Poľsku

foto: Jakub Jančo, zdroj: NOC Bratislava Scénická Žatva 2023, Martin