Bc. Kristína Tarbaj Košecká - Vedúca PK

Liudmyla Bordeniuk

Mgr. Katarína Sláviková / MD