Mgr. Martina Zaťková - Vedúci PK

Mgr. Ivana Lacková, PhD.

Erika Lacová, DiS. art

Mgr. art. Peter Ďurovec

Mgr. Martina Čavčíková

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.

Mgr. Brigita Tarinová, DiS. art.

Mgr. Danica Ševčíková / MD

Mgr. art. Mária Viktória Sokolová / MD