Žiaci audiovizuálnej a multimediálnej tvorby sa učia pracovať s fotoaparátom, poznávajú základné princípy kompozície, syntézy pohyblivého obrazu a zvuku do jednotného celku, a vytvárajú vlastné filmové a animačné koncepty. Naučia sa používať rôzne typy záberov a zoznámia sa s neoddeliteľnými súčasťami filmu, ako sú zvuk, osvetlenie, tvorba scenára, storyboardu a postprodukcia, teda spracovanie surového materiálu v softvéri na editáciu videa.