Mgr. Marica Šišková - Vedúca PK

Mgr. Nikola Jankovýchová

Mgr. Kristína Šimková

PhDr. Štefan Foltán

Mgr. art. Sadíleková Judita