Mgr. Lívia Žilineková PhD. - Zobcová a priečna flauta / hudobná náuka

Mgr. Magdaléna Smolinská - Zobcová a priečna flauta / hudobná náuka

Mgr. art Hajnalka Varga - Zobcová a priečna flauta

Mgr. Elena Briatková - Zobcová a priečna flauta

Bc. Lukáš Považan - Zobcová flauta, trúbka, klarinet, saxofón

Mgr. art. Andrej Smolinský - zobcová flauta, trúbka, keyboard

Mgr. Richard Bunda - Zobcová flauta, klarinet, saxofón / hudobná náuka

Mgr. Anna Fintová, PhD. - Akordeón

Mgr. Michaela Juhásová - Akordeón, keyboard

Mgr. Paulína Hadrik, PhD. - Akordeón, Cimbal

Stanislava Vašková - Akordeón, keyboard

Mgr. art. Beatrica Váliková - Zobcová flauta, priečná flauta/Prípravné štúdium